Odborné služby pro rodiny

Potřebujete podporu při řešení partnerských sporů či obtížných rodinných situací, koučing, mediaci, terapii...? Jste pěstounem nebo jim chcete být a hledáte doprovázející organizaci? Tým našich kolegů je tu pro vás - připraven provést vás situacemi, které život přináší, a pomoci vám lépe zvládnout ty, které jsou nad vaše síly. 

Dokumenty ke službámZásady poskytování služeb
  • Den pro náhradní rodiny - osvětová akce na podporu náhradních rodin
    2. 10. od 15,00 do 18,00 hod.

Ohrožené dítě

Dítě v rodině v rozvodové a porozvodové situaci, dítě ohrožené dle § 6 zákona o SPOD, jakékoliv dítě, které se na nás obrátí.

Služby pomoci a podpory dětem ve všech oblastech jejich života. Odborné poradenství, terapie, služby psychologa i odborné skupinové aktivity - Dětský průvodce světem rozvodu.

Co si člověk odnese:

Podporu v řešení jakéhokoliv typu trápení, vyslechnutí a pomoc v řešení těžkých situací, doprovázení zkušeného pracovníka i podporu vrstevnické skupiny.

Mezilidské vztahy

Dospělé osoby řešící osobní, partnerské, rodinné, pracovní, sousedské nebo jakékoliv jiné typy problémů či sporů.

Když se zdá, že už nevíte kudy kam, můžete se obrátit na naše služby - poradenství, mediace, terapie nebo služby psychologa. Vyslechneme, poradíme, pomůžeme.

Co si člověk odnese:

Radu, povzbuzení, podporu nebo pomoc v řešení.

Rozvod/rozchod rodičů

Rodiče procházející řízením péče soudu o nezletilé, sólo rodiče a rodiče řešící porozchodovou péči o dítě.

Rodičovské spory jsou často velmi intenzivní a jejich řešení se může rodině jevit téměř nemožné. Napomáháme k nalezení efektivního řešení sporných situací a snažíme se snížit negativní dopady rozpadu vztahu rodičů na jejich děti.

Co si člověk odnese:

Posílení rodičovských, výchovných a komunikačních dovedností, pomoc při řešení sporů a hledání vzájemné dohody.

Rodič po odebrání dítěte

Biologický rodič po odebrání dítěte/dětí do náhradní péče.

Doprovázíme rodiče po odebrání dětí do náhradní péče, nabízíme jim podporu v řešení situací a povzbuzujeme ve snaze nalézt cesty k navázání a rozvíjení vztahu s dítětem.

Co si člověk odnese:

Posílené schopnosti v základních rodičovských dovednostech, doprovázení v řešení dalších nepříznivých situací.

Devětsil - podpora a doprovázení pěstounských rodin

Pěstouni a zájemci o pěstounskou péči.

Každý si zaslouží domov, kde ho vítají s úsměvem a láskyplnou náručí. Usilujeme o to, aby byly děti v bezpečí a pěstouni měli podporu, kterou si pro svoji práci zaslouží. Proto pěstounské rodiny všestranně podporujeme a doprovázíme ve chvílích rodinné pohody i nepohody.

Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete rozšířit jejich řady - na naši podporu se můžete spolehnout.

Co si člověk odnese:

Dlouhodobé doprovázení zkušeným klíčovým pracovníkem, navázání přátelství s dalšími pěstouny a podporu v nelehkých situacích.

  • Identita dítěte a vliv na životní situace na jeho vývoj - vzdělávání pro pěstouny
    14. 11. od 9,00 do 14,00 hod.

Odborná veřejnost

Sociální pracovníci NNO a OSPOD, psychologové a výchovní poradci, osoby pracující s rodinami.

Našim cílem je podpořit rozvoj a šíření inovativních a efektivních způsobů řešení situací rodin na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Břeclavsku, podporujeme OSPODy v jejich práci s rodinou a napomáháme ochraně dětí.

Co si člověk odnese:

Informace o dalších službách, možnosti navázání spolupráce.

Ráda vám poradí Veronika

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na setkání…