fbpx

Odborné služby pro rodiny

Potřebujete podporu při řešení partnerských sporů či obtížných rodinných situací, koučing, mediaci, terapii...? Jste pěstounem nebo jim chcete být a hledáte doprovázející organizaci? Tým našich kolegů je tu pro vás - připraven provést vás situacemi, které život přináší, a pomoci vám lépe zvládnout ty, které jsou nad vaše síly. 

Ohrožené dítě

Dítě v rodině v rozvodové a porozvodové situaci, dítě ohrožené dle § 6 zákona o SPOD, jakékoliv dítě, které se na nás obrátí.

Služby pomoci a podpory dětem ve všech oblastech jejich života. Odborné poradenství a terapie.

Co si člověk odnese:

Podporu v řešení jakéhokoliv typu trápení, vyslechnutí a pomoc v řešení těžkých situací, doprovázení zkušeného pracovníka i podporu vrstevnické skupiny.

Mezilidské vztahy

Dospělé osoby řešící osobní, partnerské, rodinné, pracovní, sousedské nebo jakékoliv jiné typy problémů či sporů.

Když se zdá, že už nevíte kudy kam, můžete se obrátit na naše služby - poradenství, mediace, terapie. Vyslechneme, nabídneme možnosti řešení, pomůžeme.

Co si člověk odnese:

Radu, povzbuzení, podporu nebo pomoc v řešení.

Rozvod/rozchod rodičů

Rodiče procházející řízením péče soudu o nezletilé, sólo rodiče a rodiče řešící porozchodovou péči o dítě.

Rodičovské spory jsou často velmi intenzivní a jejich řešení se může rodině jevit téměř nemožné. Napomáháme k nalezení efektivního řešení sporných situací a snažíme se snížit negativní dopady rozpadu vztahu rodičů na jejich děti.

Co si člověk odnese:

Posílení rodičovských, výchovných a komunikačních dovedností, pomoc při řešení sporů a hledání vzájemné dohody.

Rodič nemající dítě ve své péči

Rodiče, jejichž dítě bylo svěřeno do péče druhého rodiče nebo jiné osoby

Doprovázíme rodiče, jejichž dítě bylo svěřeno do péče druhého rodiče nebo jiné osoby. Nabízíme jim podporu v řešení situací a povzbuzujeme ve snaze nalézt cesty k navázání a rozvíjení vztahu s dítětem.

 

Co si člověk odnese:

Posílené schopnosti v základních rodičovských dovednostech, doprovázení v řešení dalších nepříznivých situací.

Odborná veřejnost

Sociální pracovníci NNO a OSPOD, psychologové a výchovní poradci, osoby pracující s rodinami.

Našim cílem je podpořit rozvoj a šíření inovativních a efektivních způsobů řešení situací rodin na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Břeclavsku, podporujeme OSPODy v jejich práci s rodinou a napomáháme ochraně dětí.

Co si člověk odnese:

Informace o dalších službách, možnosti navázání spolupráce.

Doprovázení pěstounských rodin

Aktuálně máme volnou kapacitu pro doprovázení dalších pěstounských rodin.

Každý si zaslouží domov, kde ho vítají s úsměvem a láskyplnou náručí. Usilujeme o to, aby byly děti v bezpečí a pěstouni měli podporu, kterou si pro svoji práci zaslouží. Proto pěstounské rodiny všestranně podporujeme a doprovázíme ve chvílích rodinné pohody i nepohody.

Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete rozšířit jejich řady - na naši podporu se můžete spolehnout.

Co si člověk odnese:

Dlouhodobé doprovázení zkušeným klíčovým pracovníkem, navázání kontaktu s dalšími pěstouny a podporu v nelehkých situacích.

Preventivní programy do škol

žáci I. a II. stupně základních škol

Připravili jsme preventivní programy na náročná témata, se kterými se žáci potýkají. Domluvte se s Mgr. Monikou Zálešákovou, DiS. a poskytněte svým žákům včas potřebné informace k tématům jako jsou zdravé vztahy mezi dětmi, v rodině či první lásky, ale i péče o duševní zdraví tak, aby dokázali předejít sebepoškozování, poruchám příjmů potravy nebo třeba depresím.

Co si člověk odnese:

Důležité informace o daném tématu, základní techniky, jak si v krizové situaci může sám pomoci, informace, kde hledat pomoc a podporu.

Ráda vám poradí Monika.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na setkánÍ!