fbpx

Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s., Štefánikova 15, Hodonín, IČ: 69722595

V rámci svojí činnosti Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. (dále jen Správce) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • uživatelů služeb (sociálních, NRP, dětská skupina /miniškolka/ a hlídání dětí aj.)
 • návštěvníků jednorázových akcí
 • návštěvníků kurzů a workshopů a programů CPR
 • zaměstnanců
 • členů spolku
 • dodavatelů
 • dobrovolníků

Jaké osobní údaje evidujeme/zpracováváme?

Při návštěvě v CPR (služby, programy, akce, vzdělávání), členové

 • jméno a příjmení dospělé osoby
 • jméno a příjmení dítěte (je-li relevantní)
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • datum narození pro potřeby poskytování sociálních služeb, služeb NRP, služeb dětské skupiny (miniškolky), dobrovolnického centra - a co v případě vystavování osvědčení – to mohou být i návštěvníci běžných kurzů, přednášek…
 • adresa podnikání (je-li relevantní)
 • IČ (je-li relevantní)
 • Informace o zastoupení (je-li relevantní)
 • fotky

Při návštěvě našich webových stránek

 • záznamy o návštěvnosti a chování na webu - pro statistická zpracování používáme Google Analytics
 • e - mailovou adresu, jméno a příjmení při vyplnění kontaktního formuláře nebo přihlašovacího formuláře pro odběr newsletteru

Jak vaše osobní údaje chráníme?

V CPR klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost zaměstnanců a dodržování příslušných vnitřních směrnic.

 • zabezpečíme je fyzicky (co je na papíře, to je zamčené)
 • zachováme zásadu „čistého stolu“
 • zabezpečíme je elektronicky (co je evidováno elektronicky je přístupno pouze po zadání hesla a to pouze pověřeným osobám)
 • zabezpečíme je organizačně (mají k nim přístup pouze osoby k tomu pověřené, např. vedoucí programů)
 • od nás se nedostanou do rukou nepovolaných osob (je to jen mezi námi)

K čemu vaše osobní údaje potřebujeme?

 • naplnění smluvních podmínek (sociální služby, NRP, kurzy…)
 • evidence návštěvnosti CPR za účelem statistického zpracování
 • zasílání informací o našem programu prostřednictvím e-mailu - newsletter
 • zlepšení služeb návštěvníkům a uživatelům našich služeb
 • kontakt prostřednictvím e-mailu
 • pro zodpovězení vašich dotazů
 • propagaci služeb a programů
 • fundraisingové a marketingové aktivity nebo průzkum (např. dotazníkové šetření)

Jakékoliv údaje a informace, které od vás obdržíme, mohou být použity pouze pro výše uvedené účely a pro naši potřebu, případně pro účely specifikované v jednoznačném souhlasu, je-li pro zpracování třeba.

Vaše údaje nikomu dalšímu neposkytujeme, pouze nám se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o softwarovou mailovou aplikaci na hromadné zasílání mailů – Mailchimp – a nástroj Google Analytics.

Na základě jakých zákonných podmínek údaje zpracováváme?

 • dodržení smluvních podmínek
 • dodržení zákonem stanovených podmínek
 • oprávněný zájem správce (statisticky musíme návštěvnost doložit a to prokazatelně, péče o stávající uživatele/návštěvníky, ochrana zdraví)
 • na základě vašeho souhlasu (vždy konkrétní, svobodný a ničím nepodmíněný)

Jak dlouho je zpracováváme?

 • po dobu plnění smluvních podmínek
 • následně je archivujeme dle spisového a archivačního řádu po dobu nezbytně nutnou (min. 3 roky)
 • data z Google Analytics – 3 roky
 • pro propagační, marketingové a fundraisingové účely 3 roky od udělení souhlasu

Na co máte právo? 

 • udělený souhlas se zpracováním osobních údajů vzít kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Nepřejete si být kontaktováni? Chcete odvolat svůj souhlas? Chcete získat informace o nakládání se svými daty?

Pokud nechcete dostávat žádné propagační nabídky, informace, chcete odvolat svůj souhlas apod., sdělte nám to libovolnou formou: e-mailem: info@cprhodonin.cz, telefonem +420 774 650 133, prostřednictvím odhlašovacího formuláře, poštou: Štefánikova 15, Hodonín, či osobně. 

V Hodoníně dne 24. 5. 2018                                   Mgr. Lucie Ambrozková, ředitelka CPR