fbpx

Stacionář

V čem a jak potřebujete pomoci?

Čistota půl zdraví a to chci

 • Denní hygiena
 • Mytí a koupání
 • Použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek atd.

Chci vypadat k světu

 • Oblékání, svlékání
 • Obouvání, zouvání
 • Celková úprava vzhledu

Chci se projít/Potřebuji komfort když už to nejde

 • Změny polohy na lůžku
 • Vstávání a uléhání na lůžko, přemísťování na vozík
 • Stání a sezení
 • Polohovací a fixační pomůcky
 • Manipulace s předměty denní potřeby
 • Pohyb ve vlastní domácnosti
 • Chůze po rovině, po schodech
 • Pohyb mimo vlastní domácnost

Chci se dobře najíst

 • Nákup potravin
 • Zajištění dodavatele stravy
 • Příprava stravy
 • Přijímání stravy

Chci zůstat v kontaktu

 • Orientace v místě, čase, osobách
 • Společenské kontakty
 • Komunikace
 • Využívání běžných veřejných služeb

Chci dělat co mě baví

 • Vzdělávání
 • Pracovní uplatnění
 • Oblíbené činnosti

Chci pečovat o své zdraví

 • Přivolání pomoci
 • Prevence pádu a zdravotních rizik
 • Využívání pomůcek
 • Provedení jednoduchého ošetření
 • Dodržování léčebného režimu
 • Zdravá výživa

Chci si zařídit potřebné formality a vědět co a jak

 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Řešení dluhů a exekucí
 • Uzavírání smluv
 • Nakládání s majetkem
 • Platné osobní doklady
 • Uplatňování politických práv
 • Ochrana před zneužíváním

Ráda vám poradí Lenka

Přijďte se k nám podívat. Rádi se s vámi setkáme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů