fbpx

Sociální rehabilitace

V čem potřebujete naši podporu?

Chci vypadat k světu

 • Oblékání, obouvání
 • Osobní hygiena
 • Celková úprava vzhledu
 • Posouzení co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu

Chci se dobře najíst

 • Nákup potravin
 • Zajištění dodavatele stravy
 • Příprava stravy

Chci samostatně pečovat o domácnost

 • Úklid a údržba domácnosti
 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Udržení tepelné pohody v bytě nebo domě
 • Nakládání s odpady
 • Péče o oblečení, boty a prádlo
 • Péče o lůžko
 • Zabezpečení záležitostí spojených s bydlením

Chci zůstat v kontaktu

 • Orientace v místě, čase, osobách
 • Schopnost srozumitelně se vyjádřit
 • Navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů
 • Zapojování do aktivit odpovídajících věku
 • Využívání běžných veřejných služeb
 • Orientace ve změnách spojených s jednotlivými vývojovými (životními) obdobími a v požadavcích okolí, které jsou s nimi spojené

Chci dělat co mě baví

 • Získání znalostí a dovedností
 • Příprava na zaměstnání a vykonávání zaměstnání
 • Vykonávání oblíbených činností

Chci pečovat o své zdraví

 • Znalost opatření pro zajištění bezpečí
 • Provedení jednoduchého ošetření
 • Dodržování léčebného režimu
 • Znalost zásad zdravé výživy

Chci si zařídit potřebné formality a vědět co a jak

 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Řešení dluhů a exekucí
 • Uzavírání smluv
 • Nakládání s majetkem
 • Využití sociálních dávek a jiných výhod
 • Platné osobní doklady
 • Uplatňování občanských a politických práv
 • Ochrana před zneužíváním

Chci pečovat o své děti

 • Zajištění plnění školních povinností dětí
 • Zajištění péče o dítě v domácím prostředí
 • Udržování zdravotního stavu dítěte a předcházení rizikům spojeným s onemocněním, nebo zdravotním znevýhodněním

Ráda vám poradí Lenka

Přijďte se k nám podívat. Rádi se s vámi setkáme….

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů